ประวัติบริษัทฯ

   หลักทรัพย์กสิกรไทย … คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ
   บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร
   บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ภายใต้รากฐานและชื่อเสียงของเครือธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจึงสามารถให้บริการด้านการเงินและการลงทุนที่เหนือกว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากบริษัทต่าง ๆ ในเครือ รวมถึงความร่วมมือจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งพร้อมด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยเสริมคุณภาพของบทวิจัยของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยให้ลูกค้าสามารถเล็งเห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนแนวโน้มทางการตลาดที่สำคัญต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จะได้รับจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพการแนะนำทางด้านการเงินแก่ลูกค้า
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์: 0-26960000 แฟกซ์: 0-26960099